Werkterrein
Audiovisuele producties kunnen op vele manieren worden gepresenteerd; vanaf een Media Player op een TV, vanaf een Blu-ray op een beamer, streaming via het internet, of on-demand op de display van een mobieltje; technisch is heel veel mogelijk. Ook vormen ze steeds vaker onderdeel van een grootschaliger cross-media project.

De keuze voor een presentatie-medium wordt voornamelijk bepaald door de doelgroep. Een documentaire in een bezoekerscentrum kan prima m.b.v. een Blu-ray speler op een monitor of scherm vertoond worden, terwijl de gemiddelde 15-jarige het vanzelfsprekend vindt een videoclip op z'n mobieltje te kunnen afspelen.

Het soort programma en het opname-medium zijn mede bepalend voor de samenstelling van de crew. Daarnaast is het van groot belang dat alle ingezette mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp waarover ze een programma maken.
PKFV maakt daarvoor naast een kleine groep eigen mensen gebruik van een selecte groep freelancers, allen met hun eigen specialisatie. Maar wie er ook wordt ingehuurd, PKFV staat altijd garant voor de kwaliteit van het eindproduct.


In het reddingmuseum Dorus Rijkers vertelt de ‘geest’ van Mees Toxopeus over een spannende redding, terwijl de toeschouwer in een simulator met hem meevaart (3-dubbele projectie op transparant scherm).