Training & Educatie
Video is een uitstekend medium ter ondersteuning van training en educatie. Het leent zich uitermate goed voor het tonen van b.v. een locatie of situatie die niet makkelijk toegankelijk of te gevaarlijk is. Maar ook het tonen van gewenst gedrag, of gewoon omdat het interessant is.

Voor TELEAC maakte PKFV de serie "Vaarbewijs", die plezierschippers klaarstoomde voor het examen "Vaarbewijs".

In 2000 voerde FORD een nieuw kwaliteitssysteem in voor de FORD dealers in Nederland. Middels video training werd deze nieuwe aanpak geïntroduceerd bij alle medewerkers bij FORD dealers.

Voor de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen maakte PKFV een serie programma's en TV-spots met als doel mensen te instrueren hoe te handelen wanneer ze geconfronteerd worden met een geval van verdrinking.

De KNRM is een organisatie met als doel mensen in nood op zee te redden. Deze organisatie bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers, maar deze vrijwilligers zijn wel zeer goed en professioneel getraind. PKFV maakt regelmatig trainingsfilms voor de KNRM over diverse onderwerpen.

Sommige dingen zijn niet na te bootsen. Voor de brandweer en andere hulpverleners maken cameramensen van PKFV daarom tijdens calamiteiten vaak op speciaal verzoek extra beelden, die later gebruikt kunnen worden voor evaluatie en training.Cameramensen van PKFV draaien regelmatig op speciaal verzoek van hulpverlenende instanties tijdens calamiteiten.